Aktualności POID

Zawód Monter Stolarki – program wsparcia naboru do szkół

By 25 marca 2019 5 września, 2019 No Comments

Z wiązek POiD przygotowuje program wsparcia rekrutacji dla szkół, które od września 2019 roku planują rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „monter stolarki budowlanej”. W dniu 6 marca 2019 roku przedstawiciele POiD uczestniczyli w spotkaniu z reprezentantami Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, które poświęcone było możliwościom kooperacji w tym zakresie.

Powołanie zawodu montera stolarki budowlanej to duży, poprzedzony kilkuletnim wysiłkiem sukces całego rodzimego sektora stolarki budowlanej. Teraz niezbędne są działania mające na celu utworzenie w szkołach branżowych klas o profilu „monter stolarki budowlanej”, aby za 4 lata na rynku pojawili się pierwsi absolwenci. Dlatego też, Związek POiD przygotował specjalny program wsparcia szkół w naborze, co było przedmiotem spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Z ramienia POiD w spotkaniu wzięli udział: Paweł Wróblewski (Dyrektor POiD), Szymon Nadzieja (Wiceprezes Zarządu POiD) i Zdzisław Maliszewski (Doradca techniczny POiD). Przedstawiciele Związku rozmawiali na temat możliwości ścisłej współpracy z MEN przy projekcie, m.in. w zakresie pomocy przy zbieraniu informacji ze szkół, organizacji szkoleń dydaktycznych i zapewnienia podręczników dla uczniów. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane i posłużą wypracowaniu rozwiązań, które umożliwią przyciągnięcie młodzieży do nauki zawodu montera stolarki budowlanej, a następnie jej efektywne kształcenie.

W ramach programu, Związek POiD chce zachęcić firmy z branży stolarki budowlanej do lokalnej współpracy z placówkami szkolnymi i do zaangażowania się w rekrutację. Przygotowane zostaną również materiały graficzne, m.in. plakat, banner internetowy i prezentacja, które szkoły i firmy będą mogły wykorzystywać w działaniach promocyjnych, np. podczas drzwi otwartych. Związek POiD aktualizuje także listę szkół, które planują rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „monter stolarki budowlanej” od września 2019 roku i będzie kontaktował się z organami prowadzącymi szkół, informując je o programie wsparcia.

Równie ważnym działaniem POiD w tym zakresie jest stworzenie projektu kształcenia nauczycieli zawodu. Szkolenia będą organizowane w cyklu dwudniowym i prowadzone przez współpracujących ze Związkiem rzeczoznawców z branży stolarki budowlanej. Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z: montażem okien pionowych, dachowych, balkonów i osłon okiennych, montażem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, montażem bram garażowych oraz automatyką. Szczegółowy program oraz zakres poszczególnych szkoleń zostanie stworzony do końca marca 2019 roku.