Aktualności POID

Spotkanie dot. normy PN-EN 14351-2 dla drzwi wewnętrznych

By 25 marca 2019 5 września, 2019 No Comments

B iuro Związku POID przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej planuje spotkanie związane z stosowaniem normy PN-EN 14351-2 dla drzwi wewnętrznych.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej tj:

  • Zespołu ds. Ocen Technicznych i Harmonizacji Europejskiej.
  • Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych.

oraz

  • Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych PKN

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2019r. w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6, o godz. 09:30

Proponowany porządek spotkania:

  1. Podstawowe postanowienia Normy PN-EN 14351-2 na drzwi wewnętrzne
  2. Krajowe Oceny Techniczne na drzwi wewnętrzne a Norma PN-EN 14351-2
  3. Certyfikowane wyroby stolarki budowlanej – badania i wprowadzanie do obrotu.

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o bezpośredni kontakt z panem Zdzisławem Maliszewskim doradcą Związku POiD – z.maliszewski@poid.eu