Aktualności POID

Podsumowanie roku 2018 – 10 najważniejszych działań Związku POiD

By 11 lutego 2019 5 września, 2019 No Comments

Z akończony, 2018 rok obfitował w wiele istotnych dla rodzimej branży stolarki budowlanej działań Związku POiD. Zrealizowane w tym czasie inicjatywy przełożyły się na dalszy rozwój sektora, a ich efekty będą widoczne również w przyszłości. Początek nowego roku to dobry moment do podsumowań – zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi projektami POiD w 2018 roku i podzielenia się z nami uwagami na temat podjętych inicjatyw.

01. MONTERIADA 2018

MONTERIADA 2018: w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2018 roku na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu odbyła się trzecia edycja MONTERIADY. Przez cztery dni stoisko wydarzenia przyciągnęło tłumy uczestników, którzy oglądali pokazy profesjonalnego montażu wyrobów stolarki budowlanej, realizowane przez Partnerów inicjatywy. Czytaj więcej…

02. IX KONGRES STOLARKI POLSKIEJ

IX Kongres Stolarki Polskiej – rezolucja kongresowa i wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej – w dniach 17-18 maja 2018 roku w Grand Hotel Tiffi w Iławie odbył się IX Kongres Stolarki Polskiej, w którym udział wzięło ponad 250 osób. Wiodącym tematem wydarzenia była termomodernizacja budownictwa, a zwieńczenie prowadzonych w tym zakresie rozmów stanowiło przyjęcie rezolucji kongresowej. Związek POiD poparł w niej planowane przez polski rząd inicjatywy w zakresie termomodernizacji budownictwa. Zawarte w rezolucji propozycje konkretnych działań zostały przez Związek POiD przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w czerwcu 2018 roku. W efekcie ulga termomodernizacyjna została wprowadzona przez rząd od początku 2019 roku. Czytaj więcej…

03. DOBRY MONTAŻ

Kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ”: wraz z końcem maja 2018 roku zakończyła się IV edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”. Najnowsza, V odsłona akcji, w ramach której Związek POiD wraz z Partnerami szeroko promuje prawidłową instalację wyrobów stolarki budowlanej ruszyła 1 września 2018 roku. Oprócz dotychczas realizowanych działań, takich jak np. komunikacja w mediach drukowanych i elektronicznych, strona internetowa i FanPage na Facebooku, projekt zyskał nowe aktywności, wśród których jest m.in. profil na Instagramie oraz postać dobrego montera Edmonta – bohatera kampanii. Aktualne działania akcji można śledzić pod adresem: http://dobrymontaz.com oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/dobrymontaz/

04. MONTER STOLARKI

„MONTER STOLARKI”: od jesieni 2018 roku do Związku POiD należy magazyn „MONTER STOLARKI”. Publikacja, której redaktor naczelną jest Katarzyna Wangin, skierowana jest przede wszystkim do osób zawodowo związanych ze sprzedażą i montażem wyrobów stolarki budowlanej. Misją magazynu jest promocja zawodu montera stolarki budowlanej, wspieranie fachowców w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz dostarczanie informacji o nowych produktach i rozwiązaniach. „MONTER STOLARKI” stanowi też platformę, za pośrednictwem której Związek POiD może informować branżę o swoich inicjatywach. To pierwsza tego typu pozycja na rynku, dostępna bezpłatnie dla salonów sprzedaży stolarki, uczniów szkół budowlanych, monterów i osób profesjonalnie związanych z branżą. Zapisz się na prenumeratę: admin@poid.eu 

05. ZAWÓD MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Wprowadzenie zawodu „monter stolarki budowlanej”: w grudniu 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało montera stolarki budowlanej do zawodów szkolnictwa wyższego, a w kwietniu 2018 roku opublikowało podstawę programową nauczania tej profesji. To duży, poprzedzony kilkuletnim wysiłkiem, sukces rodzimego sektora stolarki budowlanej. Teraz, wraz z całym środowiskiem, Związek POiD będzie aktywnie działał na rzecz tego, aby od września 2019 roku w szkołach branżowych utworzone zostały klasy o profilu „monter stolarki budowlanej”, a na rynku pojawili się pierwsi absolwenci.  Czytaj więcej  …

06. KATALOG EKSPORTOWY

Wydanie katalogu eksportowego na temat rynku stolarki w Polsce: w 2018 roku, z inicjatywy POiD powstał specjalny katalog eksportowy promujący rodzimą branżę stolarki budowlanej, który został wydany w dwóch wersjach językowych: angielskiej i rosyjskiej. Katalog dystrybuowany jest podczas wydarzeń targowo-konferencyjnych niemal na całym świecie, w ramach Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w latach 2018-2019. Czytaj więcej…

07. RAPORTY I BADANIA

Raporty i badania: Związek POiD dba o to, by jego członkowie dysponowali aktualnymi informacjami na temat funkcjonowania rynku stolarki budowlanej. W 2018 roku do firm członkowskich POiD trafiły corocznie przygotowywane raporty dotyczące rynku okien i drzwi, zawierające dane i kluczowe prognozy dla rodzimego sektora. W ramach kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ” przeprowadzono zaś badanie procesu decyzyjnego inwestorów indywidualnych w zakresie wyboru produktów stolarki budowlanej oraz znajomości kampanii „DOBRY MONTAŻ”. Wnioski z badania zaprezentowane zostały podczas MONTERIADY 2018, a raport udostępniono firmom członkowskim POiD

08. POiD W RADACH INSTYTUCJI

Członkostwo POiD w radach instytucji związanych z branżą stolarki budowlanej i rodzimą gospodarką: od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. POiD, jako jedyna organizacja z branży budowlanej, stał się również członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji przez POiD wielu dodatkowych działań na rzecz firm członkowskich.

09. WYMIAR REFERENCYJNE DLA OKIEN

Wymiar referencyjne dla okien: w efekcie prowadzonego przez Związek POiD dialogu z ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, uwzględnione zostały postulowane przez branżę wartości dla okna referencyjnego. Wprowadzone dzięki temu rozwiązania są korzystne dla producentów, którzy nie będą musieli ponosić kosztów dodatkowych badań swoich produktów, a co za tym idzie, podnosić ich cen. Przyjęcie takiej regulacji pozwala także na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie zastosowano takie same wytyczne. Dla inwestorów oznacza zaś brak wzrostu cen stolarki.

10. BADANIA WSTĘPNE TYPU

Badania wstępne typu: wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków organizacji, stworzona została dokumentacja dla drzwi drewnianych zewnętrzny Systemu DZ-Energo 78 w ITB. Więcej informacji z.maliszewski@poid.eu