Aktualności POID

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

By 26 września 2018 5 września, 2019 No Comments

Wychodząc naprzeciw potrzebom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu   25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje PAIH EXPO 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Grupą docelową projektu są polskie małe i średnie firmy planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną

Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostały utworzone na miejsce zlikwidowanych WPHI. Agencja utworzyła do chwili obecnej 52 Zagraniczne Biura Handlowe, a docelowo ma być ich około 70. Zadaniem tych biur jest wsparcie przedsiębiorców za granicą.

Najbliższe wydarzenie organizowane przez PAIH czyli PAIH EXPO ma na celu między innymi promocję działalności biur ZBH oraz wsparcie polskich przedsiębiorców za granicą. Zjawią się tam wszyscy kierownicy dotychczas powołanych ZBH, z którymi będzie można porozmawiać i nawiązać kontakt bezpośredni.

Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany będzie wokół następujących zagadnień:
• informacja o rynku i branżach priorytetowych,
• nawiązywanie relacji biznesowych,
• identyfikacja potencjalnych partnerów,
• identyfikacja barier wejścia na rynek,
• kultura biznesowa na danym rynku,
• dostępne instrumenty wsparcia.

PAIH EXPO to pionierska impreza inwestycyjno-handlowa, która gwarantuje:
 12 pawilonów tematycznych za całego świata
 Dostępność ekspertów z 56 Zagranicznych Biur Handlowych PAIH ze wszystkich kontynentów
 Pawilon dla inwestorów
 56 praktycznych warsztatów
 168 raportów sektorowych i 56 przewodników po rynku
 Wieczorną sesję networkingową – PAIH EXPO Night
 Bezpłatny udział

Chętnych przedsiębiorców zapraszamy do udziału w wydarzeniu, szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji na stronie : https://paihexpo.gov.pl/

Leave a Reply