Aktualności POID

Konsultacje branżowe w sprawie nowelizacji zapisów umów w zamówieniach publicznych

By 12 czerwca 2018 5 września, 2019 No Comments

Urząd Zamówień Publicznych podjął inicjatywę by we współpracy z branżą budowlaną wypracować rekomendowane zapisy umów, które będą stosowane w ramach udzielania zamówień publicznych – będą z korzyścią dla wykonawcy jak i zamawiającego i będą gwarantowały równowagę stron umowy o zamówienia publiczne.

Jako członek Komitetu Budownictwa powołanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej prosimy o zaangażowanie się w tę inicjatywę oraz przekazanie ewentualnych uwag i sugestii, uzupełnień do przykładowych zapisów umów w podziale na – zamówienie na roboty budowlane, zamówienie na dostawy, zamówienie na usługi.

Prosimy o zgłaszania Państwa propozycji w terminie do 27 czerwca br na adres biuro@poid.eu

W załączeniu:
1. scan korespondencji z UZP w tej sprawie.
2. zamówienia na roboty Budowlane
3.zamówienia na dostawy
4. zamówienia na usługi

Leave a Reply