Aktualności POID

Promocja polskiej branży stolarki budowlanej w ramach Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”

By 28 stycznia 2018 5 września, 2019 No Comments

Trwają przygotowania do realizacji Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”, który w latach 2018-2019 realizowany będzie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. W ramach programu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z szeregu różnorodnych działań, w tym m.in. zaprezentować się na licznych targach zagranicznych.

Celem realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) programu jest promowanie polskiej gospodarki w oparciu o rodzime marki produktowe, wpisujące się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania nakierowane są na promocję branży budowlanej, jako całości sektora.

W ramach Branżowego Programu Promocji, do końca 2019 roku PAIH zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne podczas wybranych wydarzeń targowo-konferencyjnych w następujących krajach: Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, Rosja, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Norwegia, Niemcy oraz Białoruś. Polskie firmy będą tam miały również możliwość pokazania swoich materiałów marketingowych, filmów reklamowych oraz spotkań z kontrahentami.

Program obejmuje też szereg innych aktywności, z jakich mogą korzystać przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. organizacja misji przyjazdowych dla zagranicznych dziennikarzy, udział w misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku oraz nawiązanie kontaktów biznesowych, a także działalność informacyjno-promocyjna w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Przedsiębiorcy uczestniczący w programie mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego za udział w działaniach promocyjnych. Wsparcie to będzie przyznawane w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Związek POiD, jako reprezentant rodzimej branży stolarki budowlanej, przygotowuje specjalny katalog przedstawiający potencjał tego sektora polskiej gospodarki i działające w nim przedsiębiorstwa. Powstający z inicjatywy POiD katalog, w ramach BPP, zostanie wysłany i zaprezentowany na wymienionych wyżej wydarzeniach zagranicznych. Dzięki temu, zapewniona zostanie szeroka promocja branży, a odbiorcy niemal na całym świecie będą mogli zapoznać się z produkowanymi w Polsce rozwiązaniami.

***

Branżowy Program Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” realizowany jest w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 i pozostaje jednym z 9 programów branżowych, których operatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wsparcie działań promocyjnych dla przedsiębiorców będzie finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Informacje na temat harmonogramu naboru wniosków znajdują się w poniższym linku:
https://poir.parp.gov.pl/archiwum-wiadomosci/harmonogram-naborow-programu-inteligentny-rozwoj-parp-2018

Pełną informację dot. programu „Budowa i wykańczanie budowli” (zawierającą opis poddziałania 3.3.2 i 3.3.3) znajduje się pod linkiem poniżej:
www.mr.gov.pl/media/46936/BPP_budowlana_6_11.pdf

Leave a Reply